Kwaliteit

Kwaliteitsverantwoording

Vanwege de gestelde kwaliteitseisen van de rechtbank [getoetst door het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM] inzake de uitvoering van de taken als bewindvoerder zijn de volgende kwaliteitszaken gewaarborgd in Hendel Beschermingsbewindvoering & Budgetbeheer.

Vakbekwaamheid
 • MBO-4 juridisch/administratief diploma
 • Afgeronde post-HBO registeropleiding Beschermingsbewind IFZ
 • Afgeronde post-HBO registeropleiding Schuldhulpverlening Prakticos /IFZ.
 • Diverse assurantie en hypotheek diploma’s
 • Bij- en nascholing van totaal minimaal 12 uur per kalenderjaar (PE-punten)
 • Werk- en levenservaring
Waarneming bij afwezigheid: Bij ziekte of vakantie wordend de lopende zaken tijdelijk aan een collega met dezelfde kennis overgegeven zodat uw zaken goed behartigd blijven.
Ethiek
 • Hendel Beschermingsbewindvoering & Budgetbeheer zal zorgdragen voor de bescherming van privacygevoelige cliëntgegevens conform de Wet bescherming persoonsgegevens (AVG).
 • De eigenaar Fokko Bennink heeft een geldige verklaring omtrent gedrag (VOG)
 • Hendel Beschermingsbewindvoering & Budgetbeheer heeft een klachtenprocedure opgesteld en is lid van de branchevereniging Horus.
 • Hendel Beschermingsbewindvoering & Budgetbeheer zal in de periode van de uitoefening van zijn taak en daarna geen schenkingen, erfstelling of legaten van de cliënten of hun naaste familie in ontvangst nemen.
 • Binnen de registeropleiding Beschermingsbewind van IFZ is ethiek uitgebreid behandeld.

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig bij bewindvoering of budgetbeheer? Neem contact op met Hendel.