Erfenis

Afwikkeling nalatenschap

Wanneer u een dierbare heeft verloren kan het zo zijn dat u tot de erfgenamen behoort. Vaak geeft dit een hoop extra administratie en zaken die u moet regelen. U krijgt te maken met instanties waar u misschien voorheen nooit iets van doen had.

Om alles goed te regelen, kunnen we u van dienst zijn.

Zaken die hier onder vallen zijn onder andere:

  • Regelen van de nalatenschap op basis van testament of wettelijk erfrecht.
  • Belastingzaken in verband met de nalatenschap (erfbelasting, inkomensbelasting)
  • Afwikkeling inkomens- en uitgavenadministratie
  • Bank en verzekeringszaken afwikkelen
  • Abonnementen en lidmaatschappen
  • Alle verder bijkomende zaken

Afsluitend zal er een compleet verslag overhandigd worden met daarin een overzicht van de verrichtte werkzaamheden en een financieel overzicht.

Om u in een tijd van droefheid te ontlasten van werkzaamheden die nodig zijn om alles in goede banen te leiden biedt Hendel deze dienst aan.

Voor meer informatie hierover kunt u altijd inlichtingen opvragen.

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig bij afwikkeling nalatenschap? Neem contact op met Hendel.