Hendel bewindvoering en budgetbeheer

Visie: Waarom HENDEL

  • Met de deurhendel doet u deuren open die leiden tot een volgende of soms nieuwe ruimtes
  • Die zelfde deurhendel helpt u ook om deuren te sluiten en een ruimte en/of situatie achter u te laten. Uit het zicht, het doet er niet meer toe.
  • De Muurhendel geeft u houvast als u zelf niet meer zonder steun op eigen benen kunt staan. Als u zich er aan vast houdt valt u niet meer om of als u om hoog wilt, dan is dit houvast van groot belang.
  • De waterkraanhendel geeft u de mogelijkheid het water te laten druppelen, te stromen en uit de leiding storten. Het water gebruikt u om: u zelf te reinigen, uw omgeving te reinigen en om te drinken. Het is van essentieel belang met welke snelheid het uit de leiding komt en voor welk doel.

Hendel wil voor u de deurhendel zijn die voor u in financieel opzicht naar de volgende fase helpt en nieuwe deuren voor u opent.

Natuurlijk ook de deurhendel die de deuren sluit van zaken die gesloten moeten worden. Omdat ik er wil zijn voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en mensen die door de omstandigheden niet meer op eigen benen kunnen staan. Om hun financiën te regelen wil ik voor hen die muurhendel zijn waar ze zich aan vast kunnen houden om omhoog te komen en waar ze op kunnen vertrouwen. Het is natuurlijk zo dat iedereen verschillend is en dat voor een ieder net als bij de waterkraanhendel deze anders bediend wordt. Wat er ook gebeurt of u zaken opent of sluit , wanneer u sneller of langzamer wilt, overal is een hendel voor om te bedienen.

Kortom:  Hendel Bewindvoering & Budgetbeheer
                  Uw houvast voor financiële Rust