Hendel bewindvoering en budgetbeheer

Budgetbeheer en/of administratieve ondersteuning:

  • Als u ondanks dat u voldoende inkomen heeft toch onvoldoende inzicht in uw administratie van inkomsten en uitgaven heeft.
  • Wanneer u door een eenmalig probleem het overzicht verloren bent. Voorbeelden van eenmalige probleemsituaties zijn: Ontslag bij de werkgever, (echt)scheiding, overlijden partner, overige familiaire problemen.

Kortom als u een beheerder/begeleider nodig heeft die u in de goede richting leidt

Tekenen die aangeven dat er een probleem is:
  • De post wordt al een tijd niet meer geordend en opgeruimd.
  • Vaak uit zich dit door overvolle mappen. Uitpuilende lades in kasten.
  • Bij de meeste mensen waar dit het geval is resulteert de administratieve wanorde tot financiële problemen.
  • Rekeningen die niet of te laat worden betaald.
  • Toeslagen die niet worden aangevraagd of gecorrigeerd op basis van het inkomen.
  • Belastingzaken worden niet meer geregeld.
  • De vaste lasten lopen op door gebrek aan inzicht in de situatie.

In deze of gelijkwaardige situaties kunnen wij u van dienst zijn door uw administratie en financiën weer op orde te krijgen zodat u het later zelf weer kunt overnemen.

 Uw houvast voor financiële Rust