Hendel bewindvoering en budgetbeheer

Beschermingsbewind:

Beschermingsbewind is een wettelijke maatregel en is bedoeld voor meerderjarigen die vanwege een lichamelijke of verstandelijke tekortkoming of opgelopen financiële problemen niet in staat zijn om hun eigen financiën te beheren.

Voorbeelden van situaties waarin zich dat kan voordoen zijn:
We hanteren voor de kosten de tarieven van het LOVCK.

 Uw houvast voor financiële Rust